Δωρεές

Όλες οι δωρεές

Δωρεές γίνονται κάθε μήνα τα ποσά που έχουμε λάβει πληρωμή από τα συνεργαζόμενα καταστήματα!

Xάρη σε 420 αγορές από τα μέλη και του επισκέπτες μας μέχρι τώρα έχουν γίνει δωρεά 182.38 €

AA Όνομα Ύψος δωρεάς Ημ/νία δωρεάς Αποδ. κατάθεσης
1 Η Αγκαλιά 8.50 € 5/01/2018
2 Κιβωτός του Κόσμου 12.50 € 5/01/2018
21 Το Χαμόγελο του Παιδιού 5.42 € 23/05/2018
22 Η Αγκαλιά 2.30 € 23/05/2018
23 Κιβωτός του Κόσμου 3.20 € 23/05/2018
24 H ΑΓΑΠΗ 3.5 € 23/05/2018
25 Γραμμή Ζωής 1.5 € 23/05/2018
26 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 9.45 € 23/05/2018
27 Φιλοζωική Ομάδα Βόλου 1.65 € 23/05/2018
28 Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος 1.5 € 23/05/2018
29 Η Μέλισσα 1.5 € 23/05/2018
30 Το Χαμόγελο του Παιδιού 5.14 € 21/06/2018
31 Η Αγκαλιά 2.40 € 21/06/2018
32 Κιβωτός του Κόσμου 4.11 € 21/06/2018
33 H ΑΓΑΠΗ 2.20 € 21/06/2018
34 Γραμμή Ζωής 1.21 € 21/06/2018
35 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 4.8 € 21/06/2018
36 Φιλοζωική Ομάδα Βόλου 1.81 € 21/06/2018
37 Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος 2.10 € 21/06/2018
38 Η Μέλισσα 1.83 € 21/06/2018
39 Ο Σείριος 1.37 € 21/06/2018
9 Η Αγκαλιά 5.40 € 19/03/2018
11 H ΑΓΑΠΗ 2.80 € 19/03/2018
12 Γραμμή Ζωής 2.30 € 19/03/2018
13 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 2.70 € 19/03/2018
10 Κιβωτός του Κόσμου 7.60 € 18/03/2018
14 Το Χαμόγελο του Παιδιού 6.72 € 17/04/2018
15 Η Αγκαλιά 3.45 € 17/04/2018
16 Κιβωτός του Κόσμου 9.20 € 17/04/2018
17 H ΑΓΑΠΗ 1.80 € 17/04/2018
18 Γραμμή Ζωής 1.40 € 17/04/2018
19 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 4.20 € 17/04/2018
20 Φιλοζωική Ομάδα Βόλου 2.70 € 17/04/2018
40 Το Χαμόγελο του Παιδιού 5.65 € 16/07/2018
41 Η Αγκαλιά 2.42 € 16/07/2018
42 Κιβωτός του Κόσμου 1.32 € 16/07/2018
43 H ΑΓΑΠΗ 3.54 € 16/07/2018
44 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 4.20 € 16/07/2018
45 Η Μέλισσα 2.65 € 16/07/2018
4 Η Αγκαλιά 4.34 € 16/02/2018
5 Κιβωτός του Κόσμου 10.78 € 16/02/2018
6 H ΑΓΑΠΗ 4.94 € 16/02/2018
7 Γραμμή Ζωής 1.90 € 16/02/2018
8 Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων 1.78 € 16/02/2018
3 H ΑΓΑΠΗ 10.60 € 10/01/2018

Οι δικές σου δωρεές

Δες εδώ τις δωρεές που έχουν γίνει χάρη στις δικές σου αγορές!